You are here

ยินดีต้อนรับ คณะนักศึกษา ปธพ. รุ่นที่ 8

       สถาบันประปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาธิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง  รุ่นที่  8  (ปธพ.8)  เข้าศึกษาดูงาน  ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และได้แบ่งกลุ่มมาศึกษาดูงานการบริหารงาน  และการบริการ ที่ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) จำนวน 24 คนวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด