นักศึกษาปี 4 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาถ่ายทำและสัมภาษณ์หัวหน้าศูนย์ไอแมค ด้านผลการวิจัยสมองของนักมวยเด็ก...

 

คณะนักอุตสาหกรรมจาก หอการค้าและอุตสาหกรรมโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ไอแมคและหารือความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

 

ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 624 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ได้เยี่ยมชม เพื่อร่วมมือกันทำงานวิจัยและการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต

 

นักข่าวชาวยุโรปมาที่ไอแมคเพื่อข้อมูลวิจัยสำหรับบทความเกี่ยวกับนักมวยไทยเด็กใน El Pais หนังสือพิมพ์ชั้นแนวหน้าของสเปน

 

ทีมงานของไอแมค ได้ร่วมกันพัฒนางานเพื่อการบริการผู้ป่วย โดยแทบไม่ต้องลงทุนจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลงานเข้าประกวดแล้วได้รางวัล

 

จากการประกวดข่าวและสารคดีข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก จาก สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย UNICEF

 

นอกจากได้เห็นเครื่องมือก้าวหน้าราคาสูง ยังได้เรียนรู้ถึงการคิดแก้ปัญหา ให้เป็นนวัตกรรมเพื่อการบริการพัฒนาและเลี้ยงตนเองได้

 

หลังจากคณะกรรมการมาตรวจประเมินรอบสุดท้าย ไอแมค จึงได้รับรางวัลอันมีเกียรติในที่สุด

 
ศูนย์ไอแมค คว้ารางวัล "เว็บไซต์สมบูรณ์แบบดีเยี่ยม"
เมื่อ 11 มิ.ย. 57 หน่วยงานต่างๆได้ร่วมเข้าประกวด และได้รับความรู้เพิ่มเติมภายใต้รูปแบบของงาน "แข่งขัน แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เรียนรู้ พัฒนา"
 

เกี่ยวกับการวิจัยด้านภาพศาสตร์ชีวเวชวิศวกรรมของโครงการวิจัยแผนที่สมองไทย ในเรื่องการตรวจสมองนักมวยเด็ก

 

ไอแมค รามาธิบดีพัฒนา "แผนที่สมองของคนเอเชีย" จากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ที่สุดได้สำเร็จด้วย Ingenia MR จากฟิลิปส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด