ตัวแทนองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทยเข้าร่วมหารือกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็กถึงแนวทางที่จะสามารถสนับสนุนเพื่อปกป้องนักมวยเ...

 

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) บริจาคเงินจำนวน 6,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 

หัวหน้าหน่วยรังสีวินิจฉัยของระบบประสาท Wake Forest School of Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิดี และพูดคุยเรื่องการสร้างค...

 

ศูนย์ไอแมครับรางวัลชนะเลิศ เป็นครั้งที่ 3 ในการประกวดเว็บไซต์รามาธิบดีประจำปี “The Star 3 Rama Website 2016”

 

ดูย้อนหลังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศูนย์ไอแมคเปิด อบรมกระบวนการปฏิบัติการในการตรวจรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่อง CT และ MRI สำหรับคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลชลบุรี รุ่นที่ 2

 

บุคลากรศูนย์ไอแมค ต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการบริการทางรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่อง CT และ MRI แก่คณะผู้มาศึกษาดูงานจาก รพ.พุทธชินราช

 

จำนวน 3 หัวข้อเกี่ยวกับ SCA ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการสร้างแผนที่สมองคนไทย ณ งานประชุมวิชาการ OHBM 2016 เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

ทีมงานจากศูนย์ไอแมค เยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาล Shengjing ภายใต้ China Medical University ที่เมืองเซินหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ทีมผู้วิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก นำเสนอและชี้แจงข้อมูลเรื่อง "การบาดเจ็บของสมองในกลุ่มนักมวยเด็ก" สู่การขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครอ...

 

หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ร่วมกับ บ.ฟิลลิปส์ เข้าเยี่ยมเด็กๆ และผู้รับเคราะห์จากฝนเหลือง (สารไดออกซิน) ในเมืองดานัง

 

ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ นำเสนอผลงานวิจัย "การบาดเจ็บของสมองในนักมวยเด็ก" ณ รัฐสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด