รางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ประจำปี 2562

       งานสื่อสารองค์กร ได้จัดโครงการความร่วมมือกับสหพันธ์เว็บไซต์รามาธิบดี เพื่อให้ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ โดยส่งเสริมให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานร่วมกันใช้แนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ เนื่องจากเว็บไซต์เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลการให้บริการต่างๆ จากทุกหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง จึงได้กำหนดให้มีการประกวดเว็บไซต์ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ภาษาอังกฤษพอเพียง การจัดการความรู้ (KM) และความสมบูรณ์แบบของเว็บไซต์ โดยรอบคัดเลือกวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 รอบชิงชนะเลิศ วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ซึ่งผลการตัดสินสรุปได้ว่า ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดครั้งนี้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด