รับสมัคร วิศวกรภาพการแพทย์ ป.ตรี โทหรือเอก

เพื่อทำงานที่ท้าทาย ต้องเรียนรู้วิจัยและพัฒนา มีคลังข้อมูลจากงานวิจัยขนาดใหญ่ให้ใช้ มีการนำไปใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์แล้วบ้าง

เปิดรับสมัคร วิศวกรภาพการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

     - ณ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC) โรงพยาบาลรามาธิบดี

     - ทำงาน Full time (ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานมหาวิทยาลัย)

คุณสมบัติ

     - ไม่จำกัดเพศ

     - จบปริญญาตรีโทหรือเอก ด้าน Electrical Engineering, Biomedical Engineering, Mechanical Engineering, Applied Mathematics, Applied Statistics, Applied Physics

     - มีความรู้พื้นฐาน Unix และ Matlab

     - มีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน+เรียนรู้+พัฒนาตนเอง

     - ไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษ แค่สามารถใช้ในระดับอ่านออก-เขียนได้

     - หากมีความรู้ด้าน Python, web application programming (JAVA, PHP, etc.) และ graphic design จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยคร่าว

     - บริหารจัดการภาพการแพทย์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

     - วิเคราะห์ข้อมูลภาพการแพทย์ (Advanced Image Processing & Signal Processing)

     - วิจัยและพัฒนาด้านข้อมูลและภาพทางการแพทย์

     - จัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ อย่างเป็นระบบ

     - บริหารข้อมูลวิจัย

     - งานอื่นๆ ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย

ส่ง CV มาที่ manlika.aimc@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด