ไอแมค รับสมัคร นักรังสีการแพทย์

 
นักรังสีการแพทย์
ประเภทงาน : รังสีเทคนิค
จำนวน : 3 อัตรา
สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
การศึกษา : ปริญญาตรี
ระยะเวลาที่เปิดรับ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
เงินเดือน : 20,090 บาท
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word/Excel /Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆได้ดี

*** ผู้สนใจสามารถ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด