การตรวจหามะเร็งสำไส้ใหญ่

     มะเร็งลำไส้ใหญ่พบบ่อยเป็นอันดับที่สาม และเป็นมะเร็งที่มักลุกลามช้า และพบมากขึ้นเมื่อคนมีอายุมากขึ้น

    ปัจจัยที่อาจมีความสัมพันธ์หรือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่  ได้แก่
    1. พันธุกรรม ทั้งชนิดพันธุกรรมที่ถ่ายทอดและพันธุกรรมที่ไม่ถ่ายทอด ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบของลำไส้ใหญ่หรือเกิดเป็นก้อนเนื้อ
        โพลิบ (Polyp) ของลำไส้ใหญ่
    2. อาหาร บางการศึกษาวิจัยพบว่าการรับประทานอาหารไขมันสูงหรืออาหารที่ขาดใยอาหารทำให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่า
    3. บางการศึกษาพบว่าการขาดสารอาหารบางชนิดอาจเป็นปัจจัยให้เกิดมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้สูงกว่าผู้ป่วยได้รับสารอาหารครบถ้วน
    4. การรับประทานผัก ผลไม้ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง ลำไส้ใหญ่ เมื่อเทียบกับการรับประทานกลุ่มอื่น
    5. การควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายที่พอเหมาะ อาจลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ระดับหนึ่ง
    6. การดื่มสุราหรือเบียร์ ก็อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
    7. การสูบบุหรี่ ก็อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เช่นกัน

   อาการและอาการแสดงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่
    1. ท้องผูก สลับท้องเสียอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
    2. อุจจาระเป็นมูกเลือด เป็นเลือดสด หรือสีดำคล้ายสีถ่าน
    3. ปวดเบ่งเวลาถ่ายอุจจาระ
    4. ปวดท้องอย่างรุนแรง
    5. อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย หรือซีดโดยไม่รู้สาเหตุ
    6. อาจคลำก้อนได้ในท้อง

      ดังนั้นถ้ามีอาการหรือมีความเสี่ยง ควรไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัย เช่น คลินิกหรือโอพีดี โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์  พรีเมี่ยม หรือ เวชศาสตร์ครอบครัว ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งแพทย์อาจส่งต่อไปเพื่อการวินิจฉัยอย่างละเอียด การตรวจอุจจาระในห้องปฏิบัติการ การส่องกล้องทางทวารหนัก การตรวจเอกซเรย์
     ไอแมคได้นำการตรวจโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Colonography) มาใช้ตรวจผู้ป่วย เป็นการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาสร้างภาพลำไส้ใหญ่เป็นสามมิติ ซึ่งจะช่วยการวินิจฉัยเป็นอย่างมาก และก็ยังสามารถเห็นรอยโรคอื่น ๆ ภายนอกลำไส้ใหญ่ในระบบสองมิติได้ด้วย เป็นการตรวจที่ไม่ต้องให้ยานอนหลับลึกหรือดมยาสลบ
    แพทย์จะสามารถส่งตรวจ CT Colonography ที่ไอแมคได้จากระบบส่งตรวจเอกซเรย์ในโรงพยาบาลรามาธิบดี หรือดาวน์โหลดใบส่งตรวจได้ที่ https://med.mahidol.ac.th/aimc

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวทั้งหมด