You are here

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันหยุดแผลกดทับโลก ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1  อา...

 

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยมเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565...

 

ศูนย์โรคการนอนหลับ งดให้บริการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

 

ขอเชิญประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม สามารถเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกรา...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก (live Facebook) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 10.00 น.

...
 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 1 -12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารหล...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระ...

 

ขอเชิญบุคลากรชาวรามาธิบดีและผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมฟังบรรยาย โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาส วัดพระบาท...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการบริจาคอวัยวะและดวงตา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรั...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพร...

 

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำ...

 

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 4 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร...

Pages