ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อ...

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 1...

 

กิจกรรมร่วมทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อความหวัง สร้างชีวิคใหม่ กิจกรรมร่วมทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อความหวัง สร้างชีวิ...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันหยุดแผลกดทับโลก ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1  อา...

 

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมี่ยมเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565...

 

ศูนย์โรคการนอนหลับ งดให้บริการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

 

ขอเชิญประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม สามารถเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกรา...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก (live Facebook) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 10.00 น.

...
 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 1 -12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารหล...

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระ...

 

ขอเชิญบุคลากรชาวรามาธิบดีและผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมฟังบรรยาย โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาส วัดพระบาท...

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการบริจาคอวัยวะและดวงตา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรั...