ขอเชิญประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม สามารถเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น.