ศูนย์โรคการนอนหลับ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2024 "นอนหลับสมด...

 

Rama App ง่ายครบจบใน App เดียว สามารถดูรายการ นัดหมาย ยืนยันตัวตน เจาะเลือด ใบเติมยา ขอนัดตรวจใหม่ ทำประวัต...

 

ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชาและวันหยุดราชการ

 

ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารสิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบ...

 

ตารางเดินรถ อาคารจอดรถรามาธิบดี-พลังงานบริสุทธิ์ ประจำวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-18.30 น. และวันเสาร์-อาทิต...

 

ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่และวันหยุดราชการ

 

ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารสิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบ...

 

ประกาศ ปิดให้บริการอาคารจอดรถราชตฤณมัยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(สนามม้านางเลิ้ง) ตั้งแต่วันที่...

 

rama app : กด เลือก จ่าย เจาะ(เก็บ) ช่องทางบริการสำหรับนัดเจาะเลือด/เก็บสิ่งส่งตรวจ อีกหนึ่งช่องทางใหม่ของก...

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ งดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการในวันที่ 20-23 ตุลาคม 2566

 

ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราว คลินิกในเวลา คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารสิริกิ...

 

ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราว คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้...