ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันจักรี วันหยุดราชการกรณีพิเศษ และวันหยุดสงกรานต์ ...

 

ปิดให้บริการห้องผ่าตัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 - 15 เมษายน 2564

 

ปิดให้บริการตรวจความหนาแน่นของกระดูก(BMD)สำหรับผู้ป่วยพรีเมียมคลินิก ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์...

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โสต ศอ นาสิก ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 5 - 7 พฤษภา...

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 2-3 เมษายน 2564

 

ปิดบริการคลินิกในเวลาราชการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 26 มีนาคม 2564

 

ในวันที่ 27 ก.พ. 64 เวลา 21.00 น. - 28 ก.พ. 64 เวลา 6.00 น. มีการบำรุงรักษาจ่ายไฟฟ้าหลัก อาจทำให้ปลั๊กไฟฟ้า...

 

ขอใบรับรองแพทย์ผลการตรวจโควิท-19 ทุกรณี ได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ  ณ ศูนย์บริการทา...

 

ประกาศ เปิด - ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพ...

 

เปิดจองสิทธิ 4 ช่องทาง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 

ขอความร่วมมือ ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจตามนัด คัดกรองความเสี่ยง COVID-19 ผ่านช่องทาง Rama App ในวันนัดหมาย...

 

ลดให้บริการผ่าตัด เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19