ประกาศ เปิด - ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพ...

 

เปิดจองสิทธิ 4 ช่องทาง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 

ขอความร่วมมือ ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจตามนัด คัดกรองความเสี่ยง COVID-19 ผ่านช่องทาง Rama App ในวันนัดหมาย...

 

ลดให้บริการผ่าตัด เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนังและหน่วยตรวจเวชสำวางและศัลยกรรมตกแต่ง ปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาร...

 

ปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

ปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยพิเศษ

 

ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า ประจำปี 2563

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีการ  จะทำการซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 256...

 

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ใ...

 

เชิญชวนบุคลากรและผู้รับบริการ ร่วมงานลอยกระทงกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563...

 

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ใน...