ปิดให้บริการห้องผ่าตัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 12 - 15 เมษายน 2564