การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากกองทุนสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนการเบิกจ่าย กรณีผู้รับบริการขอให้แพทย์สั...

 

เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันรั...

 

เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันรัฐธรรมนูญ แ...

 

พบกับ Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพ ครบวงจร นอกพื้นที่โรงพยาบาล บริการรูปแบบใ...

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม งดให้บริการในเวลา 08.00 - 16.00 น. วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย ประกาศทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2567

 

บริการเจาะเลือดถึงบ้านคุณ บริการเจาะเลือดถึงบ้านคุณ สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ไม่เดินทาง

 

สิทธิรักษาพยาบาลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันคล้ายวัน...

 

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ใ...

 

ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราว คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว