วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี...

 

ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี  วัลยะเสวี

 

โดย พระครูธรรมธรครรชิต  คุณวโร วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.30-18.30 น.

 

วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00-13.30 น.

 

ให้บริการครบวงจร พร้อมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชียวชาญ

 

"เรา" พร้อมให้บริการ "คุณ" ด้วยทีมแพทย์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัย มาตรฐานระดับสาก...

 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน -21 กรกฎาคม 2555

 

วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

โดย อ.พญ.โสมรัชช์  วิไลยุค  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00-12.00 น.

 

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยทีมงานช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีป...