เปิดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านหมอ...

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชกรรมฟื้นฟู ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันที่ 27 เมษายน - 30 พฤษ...

 

ขอเชิญผู้รับบริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2564
4 สายพันธ์ (A/H1N1, A/H3N...

 

ประชาชนที่ประสงค์ จะเข้ารับวัคซีนป้องกัน COVID-19- ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง
...

 

เชิญร่วมกิจกรรม "วันโลกหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 1 ศูนย์การ...

 
เชิญร่วมกิจกรรม "ชัวร์-มั่วนิ่ม เกี่ยวกับโรคมะเร็ง" วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

ประกาศ กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 21 มกราคม 2561

 

โครงการ "ธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ 2" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรั...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2560

 
รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ก.พ.-เม.ย. 60

เพราะจะมีการปิดห้องปฏิบัติการที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อปรับปรุง จึงขอให้ผู้ป่วยจากทุกคลินิกเผื่อเวลาไปเ...

 

ประกาศวันเปิด - ปิด ช่วงวันหยุดของคลีนิคนอกเวลา, คลีนิคพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ตั้งแต่วันที่...