โครงการ "ธรรมะในสวนชวนทำดี ปีที่ 2" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรั...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2560

 
รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ก.พ.-เม.ย. 60

เพราะจะมีการปิดห้องปฏิบัติการที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อปรับปรุง จึงขอให้ผู้ป่วยจากทุกคลินิกเผื่อเวลาไปเ...

 

ประกาศวันเปิด - ปิด ช่วงวันหยุดของคลีนิคนอกเวลา, คลีนิคพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น ตั้งแต่วันที่...

 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์จีโนมทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบ...

 

เนื่องในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  หน่วยตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ได้จัดกิจกรรม...

 

ประกาศวันเปิด-ปิด ช่วงวันฉัตรมงคล-วันพืชมงคล

 
กรณีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป็นจริง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป...

 

กำหนดการเปิด-ปิดช่วงวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ของคลีนิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม และหน่วยบำบัดระยะสั้น

 
ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้ารับ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่"

ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เข้ารับ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่" อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

 
คณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ได้เข้าเยี่ยมชมส่วน Pharmacy, OPD, IPD, ICU...

 
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2015 ASP SEA Infection Contral Summit ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน

 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2015 ASP SEA Infection Contral Summit ได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน หน่วยจ่ายกลาง แผน...

Pages