เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุ...

 

ศูนย์ไตเทียม (Hemodialysis center)
ให้บริการฟอกเลือดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีเตียงพักที่ให้บริการเป็...

 

ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล มอบเงินจำนวน 23 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ โอ อาร์มเพื่อช่วยแพทย์การผ่าตัดอวั...

 

คณะผู้บริหารจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน โดยเน้นการบริการระดับ Premium...

 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2555 ที่ผ่านมา

 

เรื่อง ทราบได้อย่างไรว่าลูกน้อยแพ้นมวัว วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556

 

 ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมาย ระบายสีเสื้อสวยๆ สำหรับน้องๆ และกิจกรรมอย่างอื่นอีกมากมาย

 

เรื่อง "ความสูง" โดย รศ.พญ.เปรมฤดี  ภูมิถาวร กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อและความส...