ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราวคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารสิริกิติ์ เนื่องในวันสงกรานต์ วันหยุดราชการ และวันหยุดราชการกรณีพิเศษ