ขอใบรับรองแพทย์ผลการตรวจโควิท-19 ทุกรณี ได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์โรงเรียนเรวดี