ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันจักรี วันหยุดราชการกรณีพิเศษ และวันหยุดสงกรานต์