ปิดบริการคลินิกในเวลาราชการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 26 มีนาคม 2564