NEWS: NO SERVICE SPECIAL  

You are here

 

ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เ...

 

ประกาศ งดจัดกิจกรรม วันนอนหลับโลก ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

 

 

ประกาศปิดบริการช่วงวันหยุดคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันมาฆบูชาและวันสอบแพทย์ ศรว

 
ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

 

ประกาศปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องใน...

 

ประกาศปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องใน...

 

ประกาศ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ

 

ประกาศปิดบริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ โสต ศอ นาสิก ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

 

ประกาศปิดบริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชสำอางและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ลดการให้บริการ วันที่ 21-22 ตุาคม 2562

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ปิดให้บริการคลินิกในเวลาราชการ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

ประกาศปิดบริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก คลินิกนอกเวลาราชการ วันที่ 19-22 ตุลาคม 2562

Pages