ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก ตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน  2563 

 

ประกาศ ปิดปรับปรุงก่อสร้างลานจอดรถซอยสวนเงิน

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

 

เลื่อนนัดตรวจ ก่่อนถึงวันนัดผ่านทาง E-mail

 

เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมียม เดือนเมษายน

 

ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563 เ...

 

ประกาศ งดจัดกิจกรรม วันนอนหลับโลก ในวันที่ 12 มีนาคม 2563

 

 

ประกาศปิดบริการช่วงวันหยุดคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันมาฆบูชาและวันสอบแพทย์ ศรว

 
ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษจักษุ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

 

ประกาศปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องใน...

 

ประกาศปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมี่ยม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องใน...