ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
 

 

ปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563และวันที่ 9 ตุลาคม 2563
 

 

ปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563และวันที่ 9 ตุลาคม 2563
 

 

ปิดให้บริการศูนย์โรคการนอนหลับ ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16.00 - 20.00 น.
 

 

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก วันที่ 7 มิถุนายน  2563

 

ประกาศปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม วันที่ 3 มิถุนายน  2563

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก ตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน  2563 

 

ประกาศ ปิดปรับปรุงก่อสร้างลานจอดรถซอยสวนเงิน

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2563