ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป