ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

 

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 4 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล...

 

ประกาศ ผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลางปรับอัตราเบิกจ่าย

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
 

 

ปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563และวันที่ 9 ตุลาคม 2563
 

 

ปิดให้บริการศูนย์ทันตกรรม ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563และวันที่ 9 ตุลาคม 2563
 

 

ปิดให้บริการศูนย์โรคการนอนหลับ ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 16.00 - 20.00 น.
 

 

ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา,คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

 

ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก วันที่ 7 มิถุนายน  2563

 

ประกาศปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม วันที่ 3 มิถุนายน  2563