ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนังและหน่วยตรวจเวชสำวางและศัลยกรรมตกแต่ง ปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาร...

 

ปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

ปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยพิเศษ

 

ประกาศ แจ้งกำหนดการบำรุงรักษาระบบจ่ายไฟฟ้า ประจำปี 2563

 

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีการ  จะทำการซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 256...

 

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ใ...

 

เชิญชวนบุคลากรและผู้รับบริการ ร่วมงานลอยกระทงกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563...

 

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ใน...

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

 

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 4 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล...

 

ประกาศ ผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลางปรับอัตราเบิกจ่าย

 

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563