ปิดบริการชั่วคราวช่วงวันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดชดเชยพิเศษ