ประกาศปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2563