ขอความร่วมมือ ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจตามนัด คัดกรองความเสี่ยง COVID-19 ผ่านช่องทาง Rama App ในวันนัดหมายตรวจ