ในวันที่ 27 ก.พ. 64 เวลา 21.00 น. - 28 ก.พ. 64 เวลา 6.00 น. มีการบำรุงรักษาจ่ายไฟฟ้าหลัก อาจทำให้ปลั๊กไฟฟ้า / สวิตซ์(สีขาว) ใช้งานไม่ได้