ประกาศ เปิด - ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ(ตรุษจีน) และวันมาฆบูชา