ปิดให้บริการตรวจความหนาแน่นของกระดูก(BMD)สำหรับผู้ป่วยพรีเมียมคลินิก ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ วันที่ 29 มีนาคม - 25 เมษายน 2564