ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โสต ศอ นาสิก ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัดและผู้ป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564