ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราว คลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี