ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราว คลินิกในเวลา คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารสิริกิติ์ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี