หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์ งดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการในวันที่ 20-23 ตุลาคม 2566