ศูนย์โรคการนอนหลับ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day 2024 "นอนหลับสมดุล เป็นต้นทุนสุขภาพสากล" ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์