ตารางเดินรถ อาคารจอดรถรามาธิบดี-พลังงานบริสุทธิ์ ประจำวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-18.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-15.00 น.