ประกาศ ปิดให้บริการอาคารจอดรถราชตฤณมัยสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(สนามม้านางเลิ้ง) ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566