ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 1 -12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 อาคารหลัก และ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์