ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันโรคอ้วนโลก วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์