กิจกรรมร่วมทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อความหวัง สร้างชีวิคใหม่