ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี