ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์