General Activities

 
ธรรมบรรยาย โดย หลวงปู่แปลง สุนทโร

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

 
R2R Club

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย  

 
Open House…สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สำหรับแพทย์

เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี    

 
อบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
เยี่ยมชมฟาร์มสร้างสุข

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558   ณ  (คลอง13) ต. หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  

 
ประชุมกลุ่มโครงการ 1 : 20

วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2558  ณ ห้องประชุม 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
โครงการ Advanced HA

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ The Self-Anchoring Adjustable Transbturator Male System (ATOMS)

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 07.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการรามารักเรา เรารักรามา ปี2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารเรียนรวม 

 
จัดอบรม หัวข้อ”เทคนิคการเจรจาต่อรอง”

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 910A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ประชาสัมพันธ์ “โครงการรามารักเรา เรารักรามา ปีที่ 2”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
PMAC 2015 WORLD ART & PHOTO CONTEST

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ