General Activities

 
พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี

ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2558 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี

 
อวยพรสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3      

 
Rama Network (1/20) Save The World

ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอแม่ฮ่องสอน และที่ว่าการอำเภอขุนยวม อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 - 23 มกราคม 2558  

 
ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 910 A B C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 910 A B C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
บรรยายพิเศษ Ebola Screening & SRRT

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังกิจกรรม R2R Club …

ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย 2 ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
บรรยาย R2R

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
การปฏิบัติการวิจัยคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)

วันที่ 12-13 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:30 – 16:30 น. ชั้น 6 ห้อง 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Research Day  ปี 2015

วันที่ 12 มกราคม  2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์