General Activities

 
โครงการ Walk Rally safety Day

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์วิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2557

 
ต้อนรับนักวิจัย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
เชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 3 และงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 21

ระหว่างวันที่ 27 - 28 ส.ค. 57 ชั้น 8 - 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Rama Channel สัญจร On Stage

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ เดอะมอลล์โคราช จ.นครราชสีมา

 
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง พามือ พบหมอ

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 8.45 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวิะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic and advanced pediatric respiratory nursing skill

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 18-22 ส.ค 57 ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ประเมินความเสี่ยงเบาหวาน

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
R2R ประจำปี 2557 "ผลงานใหญ่ของคนเล็กๆ"

วันที่ 28  กรกฎาคม  2557 ณ ห้องประชุมอารี  วัลยะเสวี  

 
สาธิตทำอาหาร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557  ณ ลานหน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
อบรมความเสี่ยง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
เสวนา “การผลักดันผลงานวิจัยไปสู่นโยบาย”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 910C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี