การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ”

การบรรยายให้ความรู้ เรื่องออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บรู้
การบรรยายให้ความรู้ เรื่องออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บการบรรยายให้ความรู้ เรื่องออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ
 
     ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี (Rama Healthcare Frontier) ภายใต้ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สาขาบ้านโพธิ์ เรื่อง “ออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ” โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์ สาขาจุลศัลยศาสตร์ทางมือ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
      เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2559  ณ  ลานกิจกรรม Conveyor Bridge บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  สาขาบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา