คุณหัสญา หาสิตะพันธุ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ 

 
คุณพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
คุณวฤษาย์ แต้ไพสิฐพงษ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณธง-คุณประไพ ชนะชัยเฉลิมวงศ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร 

 
คุณอารีย์ ทั่งศรี บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คุณสมศักดิ์ ฉัตรร่มเย็น บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

 
มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566ณ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ 

 
คุณมณีรัตน์ ปิตตะพันธุ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์