คุณประไพศรี-คุณพัดชา บุญพจนสุนทร บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณศิริพร ศาตวินท์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
นพ.เฉลิมชัย-พญ.ชนัญญา เครืองาม บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณอรัญ พึงเจริญพงศ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ 

 
คุณสุนทร กระตุฤกษ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
ผู้บริหารและคณะกรรมการ เดอะ ไรซ์ บาย ศรีศุภราช บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเดอะ ไรซ์ บาย ศรีศุภราช สะพานควาย

 
คุณปัญจรัศม์ กนกรักษ์ธนพร (ครูปัน) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณประยงค์ เก่งชน บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
พล.อ.ต.ภานพ-คุณพรทิพย์ สุริยสัตย์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านของผู้บริจาค 

 
คุณเสาวลักษณ์ ศรีคิรินทร์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณประยูรศรี สรรพกิจ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสัญชัย กาญจนกันติกะ-คุณพัชราภรณ์ ชาญนิรุตติ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์