บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณวีระศักดิ์-คุณภาวัฒน์-คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
มูลนิธิราษฎร์มังกร (ร้อยแซ่) บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ศ.เกียรติคุณ พญ.เพลินจิตต์ ศิริวันสาณฑ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
คุณขวัญชนก ภควลีธร ผู้บริหาร บริษัท เอซ คอน (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณศรีชนก วัฒนศิริ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท ไฮนิเบอร์ก (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
คุณชุติมา-คุณแม่กาญจนา คันธิก และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณหยวนหัว ฟู่ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวิษณุ-คุณวารินทร์ นกขมิ้น และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ซอยกิ่งแก้ว 37 จังหวัดสมุทรปราการ

 
คุณสมบูรณ์-คุณเสาวลักษณ์ สุทธินันท์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ซอยกิ่งแก้ว 37 จังหวัดสมุทรปราการ

 
คุณภควา ปัตตะพงศ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์