คุณพิมพ์ใจ อุดมพันธาภรณ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณพิมพ์ใจ อุดมพันธาภรณ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณพิมพ์ใจ อุดมพันธาภรณ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์