บริษัท ไฮนิเบอร์ก (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
คุณชุติมา-คุณแม่กาญจนา คันธิก และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณหยวนหัว ฟู่ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวิษณุ-คุณวารินทร์ นกขมิ้น และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ซอยกิ่งแก้ว 37 จังหวัดสมุทรปราการ

 
คุณสมบูรณ์-คุณเสาวลักษณ์ สุทธินันท์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ซอยกิ่งแก้ว 37 จังหวัดสมุทรปราการ

 
คุณภควา ปัตตะพงศ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณนภาพร ยังวานิช และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กลุ่มรวมใจภักดิ์รักเสียงเพลง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานคณบดีชั้น 5 อาคารบริหาร

 
บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัล ซัพพลาย จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
คุณลิขิต แสงอรุณ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
บริษัท โปร อินด์ โซลูชันส์ จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
คุณนภาพร ยังวานิช และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์